Loading...

Kamis, 26 April 2012

Penginderaan dalam Puisi

Dalam proses kreatif penciptaan puisi, sang penyair melibatkan berbagi indera untuk menangkap kesan,pesan maupun makna yang terdapat dalam objek yang akan dijadikan puisi.Ada penginderaan mata, penginderaan melalui pendengaran sampai pada penginderaan batin dan perasaan.jenis penginderaan yang muncul bergantung padatingkat  kepekaan atau ketajaman sang penyair dalam menghadapi objek. .....( belum selesia ...)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar